ایران و آمریكا ازجمله كشورهایی هستند كه در عرصه بین المللی و میزبانی نشست های تأثیرگذار در معادلات جهانی جایگاهی ویژه دارند. برگزاری نشست بازنگری در اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی، نشست سران گروه 20 و سران ناتو و... از جمله اجلاس های مهم برگزار شده توسط آمریكا در دوران ریاست جمهوری اوباما است.

جمهوری اسلامی ایران نیز در این سال ها برگزاری اجلاس های مهمی همچون اولین كنفرانس بین المللی «انرژی هسته ای برای همه و سلاح هسته ای برای هیچ كس» در فروردین 1389، چندین اجلاس بین المللی در زمینه بیداری اسلامی و وحدت جهان اسلام در حمایت از فلسطین و اكنون نیز میزبانی بزرگ ترین اتحاد بین المللی یعنی نشست سران جنبش عدم تعهد و... را در كارنامه خود دارد. بسیاری تأكید دارند برگزاری نشست سران جنبش عدم تعهد با 130 عضو اصلی و ناظر و ریاست ایران بر این جنبش، گواهی بر جایگاه ارزنده ایران در معادلات جهانی است.

جمهوری اسلامی ایران و آمریكا در حالی در سال های اخیر میزبان های نشست ها مهم بین المللی بوده اند كه بررسی كارنامه این فرایندها، یك نكته اساسی را آشكار می سازد و آن، تفاوت دیدگاهی طرفین از برگزاری چنین نشست هایی است. این تفاوت ها را در چند حوزه به وضوح می توان مشاهده كرد. نگاه جمهوری اسلامی ایران در این نشست ها و اجلاس ها برگرفته از اصل صلح و امنیت بین الملل، وحدت جهانیان در برابر سلطه طلبان، همگرایی برای رسیدن به پیشرفت برای جهانیان و پایان دادن به وضعیت تبعیض آمیز در صحنه بین الملل بوده است. در نقطه مقابل، عملكردهای آمریكا روندی مغایر داشته و بعضاً واشنگتن از این اجلاس ها برای توجیه جنگ طلبی و یك جانبه گرایی در جهان استفاده كرده است.

برای نمونه در سال 1389 جمهوری اسلامی ایران اجلاس «انرژی هسته ای برای همه و سلاح هسته ای برای هیچ كس» را برگزار كرد كه محور آن را امنیت بین الملل در عین لزوم بهره مندی تمام جهانیان از دانش هسته ای تشكیل می داد. در خردادماه همان سال، آمریكا میزبان نشست بازنگری ( ان پی تی) بود كه همزمان اوباما دكترین هسته ای آمریكا را اعلام داشت. بر اساس آن، آمریكا ضمن رد حقوق كشورها برای داشتن انرژی صلح آمیز هسته ای، استفاده از سلاح هسته ای علیه سایر كشورها را از حقوق خود عنوان كرد. یا در سال 1391 آمریكا در حالی میزبان نشست سران گروه 20 و ناتو بود كه به صراحت انحصار طلبی اقتصادی و لزوم رویكرد ناتو به اجرای خواسته های جنگ طلبانه آمریكا در جهان به بهانه امنیت بین الملل را مطرح كرد.

نكته قابل توجه آنكه در طول یك سال اخیر، ایران میزبان چندین نشست از جمله در زمینه بیداری اسلامی بود كه محور آن را وحدت اسلامی و تلاش برای ساختن دنیایی بهتر تشكیل می داد. اكنون نیز نشست سران جنبش عدم تعهد با حضور بیش از 130 كشور در حالی در 6 الی 10 شهریور در تهران برگزار می شود كه محور طرح ایران را وحدت كشورها برای رسیدن به صلح و ثبات پایدار در جهان همراه با پیشرفت و توسعه همه ملت ها تشكیل می دهد. باتوجه به آنچه ذكر شد، بررسی كارنامه جمهوری اسلامی ایران و آمریكا در میزبانی اجلاس های بین المللی به وضوح تفاوت دیدگاهی و جایگاه این كشورها در قبال تحولات جهانی را آشكار می سازد. این بررسی ها نشان می دهد كه جمهوری اسلامی ایران برای صلح و عدالت جهانی، گام بر می دارد در حالی كه آمریكا نه تنها چنین نگاهی ندارد بلكه خود از عوامل بحران ساز در جهان است كه حتی میزبانی هایش برای اجلاس های جهانی نیز برای رسیدن به سلطه طلبی و توجیه جنگ طلبی های آن است. حال قضاوت با جهانیان است.