پیش از هفده ماه از اقدامات خصمانه و دخالت مثلث شوم، غربی، صهیونیستی، عربی و تركیه علیه دولت و مردم سوریه می گذرد؛ اما این اقدامات تا به امروز نه تنها سودی برای گردانندگان آن نداشته كه شواهد موجود نشان از تسلط دولت سوریه بر اوضاع و پیروزی قریب الوقوع آن بر این مثلث شوم و تروریست های وارداتی دارد. مسئله ای كه حامیان خارجی تروریست ها را به شدت وحشت زده و نگران كرده است.

غربی ها و برخی كشورهای عربی و تركیه كه حذف بشار اسد از حكومت را به هر وسیله ممكن، هدف اصلی خود می دانند، تا آنجا پیش رفته اند كه حتی از تروریست های القاعده نیز برای سرنگونی بشار اسد حمایت و پشتیبانی می كنند. تروریست هایی كه غرب به سركردگی آمریكا به بهانه حضور آنان در افغانستان، این كشور را اشغال كرد. فضاحت این اقدام آمریكا و كشورهای حامی تروریست های سوری به حدی بود كه صدای خود كارشناسان و سیاسیون این كشورها را درآورد. «ران پال» یك عضو مجلس نمایندگان آمریكا در اعتراض به رویكرد كشورش در حمایت از القاعده سوری می گوید: «ما در سوریه از كسانی حمایت می كنیم كه در افغانستان و عراق به اسم تروریست با آنها جنگیدیم.» اما اعتراضات به دخالت دولت های حامی تروریست های سوری در تركیه از حجم گسترده تر و شدیدتری برخوردار است. كه آن را می توان به خوبی در سخنان احزاب مخالف دولت اردوغان و تظاهرات های مردم این كشور مشاهده كرد و به نظر می رسد، دولت اردوغان، بازنده اصلی در سوریه خواهد بود. در همین زمینه، روزنامه پرتیراژ جمهوریت تركیه در انتقاد از اقدامات دولت این كشور علیه سوریه نوشت: «دولت از اشتباهات گذشته اش درس عبرت بگیرد و گام هایی برندارد كه سبب دامن زدن به گرایش طایفه ای در تركیه و مداخله این كشور در امور كشورهای دیگر شود.» این روزنامه در ادامه درباره پیامدهای دخالت تركیه در سوریه چنین هشدار می دهد: ملت تركیه بهای مشاركت دولت را در طرح آمریكایی نابودی منطقه و بازآرایی آن براساس منافع واشنگتن پرداخت می كند.»

یك نویسنده و فعال دیگر ترك به نام «محمدعلی گولر» در روزنامه «آیدنلیك» نوشت: سیاست دولت، اجرای طرح آمریكایی است و حزب عدالت و توسعه را به فروپاشی سوق می دهد و دولت تركیه با شكست های آمریكا در سوریه سقوط خواهد كرد.» از سویی برخی نظرسنجی های اخیر در این كشور از كاهش شدید محبوبیت اردوغان خبر می دهد. واقعیت این است كه دولت اردوغان وارد بازی خطرناكی در سوریه شده كه پایان خوشی برای آن نخواهد داشت. چراكه آموزش تروریست های خارجی در خاك تركیه و فرستادن آنان با تجهیزات و تسلیحات نظامی به داخل سوریه، نه تنها سودی برای دولتمردان تركیه نداشته كه آشوب ها و ناامنی های امروز تركیه نشان از ورود این ناامنی ها و آشوب ها به داخل این كشور دارد. به گونه ای كه ارتش تركیه در مناطق كردنشین جنوب شرقی این كشور به شدت با معارضان پ.ك.ك در حال نبرد است. از سویی، اظهارات تند اردوغان علیه علویان این كشور و همچنین مخالفت با بشار اسد به عنوان فردی علوی كه حامیان زیادی در بین علویان تركیه دارد، جامعه 30 تا 40 درصدی علویان تركیه را حساس كرده و به واكنش واداشته است. تحولات محلی در كردستان سوریه كه از آزادی بیشتری برخوردار شده اند، كردهای تركیه را كه بنا به آمار غیررسمی بیشتر از 20 میلیون نفر جمعیت دارند، برای جدایی از تركیه ترغیب كرده و آنان با استفاده از شرایط به وجود آمده در مرزهای این كشور با سوریه، بر حجم حملات خود به مراكز دولتی، امنیتی و نظامی تركیه افزوده اند. می توان گفت؛ حماقت دولتمردان ترك در اجرای طرح های صهیونیستی و آمریكایی، این كشور را در آستانه فروپاشی و تجزیه قرار داده است. به طوری كه وزیر كار تركیه «ایشار اوقیان» اخیراً اعلام كرد: «دولت این كشور ناآگاهانه در حال اجرای برنامه آمریكا برای تجزیه تركیه، سوریه و عراق است.»

واقعیت این است كه دولتمردان ترك باید بدانند كه ادامه حمایت آنان از تروریست های ضدسوری در خاك شان و دمیدن بر قوم گرایی و اختلافات مذهبی با توجه به وجود اقدام و مذاهب مختلف در این كشور و پتانسیل بالقوه ناامنی در مرزهای این كشور با سوریه، پایانی جز فروپاشی و تجزیه این كشور نخواهد داشت و در خوشبینانه ترین حالت، درگیری ها و ناامنی ها در خاك تركیه را افزایش خواهد داد.