پس از چند ماه جنگ و خونریزی در سوریه، رفته رفته مسائل این كشور در حال تغییر یافتن و درآمدن به شكل جدید است. مراكز تروریست ها در شهرهای مختلف یكی پس از دیگری شناسایی و منهدم می شود و تعدادی از تروریست ها كشته و یا دستگیر می شوند. این روند كه تقریباً پس از انفجار در ساختمان شورای عالی امنیت ملی سوریه آغاز شد با شتاب و موفقیت های بیشتر و روز به روز ادامه یافته تا اینكه این اواخر نیروهای ارتش سوریه توانستند بیشتر مناطق حلب را از وجود تروریست ها پاك سازی كنند و وضعیت عادی را به این شهر جنگ زده و ویران شده بازگردانند تا مردم بتوانند با خاطری آسوده زندگی گذشته خود را از سر بگیرند. مسئولان سوری در گام پس از تأمین امنیت، به بازسازی مناطق آسیب دیده و تخریب شده و تأمین نیازهای عمومی و اولیه مردم روی آوردند. با ادامه پیشروی های ارتش سوریه در مناطق معدودی كه همچنان آلوده به حضور تروریست ها است به نظر می رسد چنانچه حادثه جدیدی رخ ندهد راه برای بازگشت كامل امنیت به سوریه و تثبیت كامل حكومت این كشور هموار خواهد شد. در مقابل این وضعیت سوریه، وضعیت تروریست ها و حامیان آنها از گروه های سیاسی گرفته تا ارتش به اصطلاح آزاد و كشورهای خارجی حامی آنها (غربی و عربی) بسیار اسفبار است تا آنجا كه چند روز پیش و در پی ضربات سنگین ارتش سوریه به تروریست ها در منطقه عمومی حلب، سران آمریكا، انگلیس و فرانسه در تماس تلفنی راه های فشار بیشتر بر بشار اسد را بررسی كردند و در پی آن آمریكا اعلام كرد، تجهیزات مخابراتی پیشرفته تری را در اختیار تروریست ها می گذارد و برای خرید تسلیحات نظامی هم به آنها كمك مالی می كند. حال سوال این است كه آیا در وضعیت حاضر مشكل اصلی تروریست ها تجهیزات مخابراتی و تسلیحاتی نظامی است یا چیز دیگر؟ تجهیزات و تسلیحات در نبرد نظامی یك اصل انكارناپذیر است، اما در وضعیت فعلی تروریست ها در برابر حكومت سوریه این موضوع ارزش دست چندم دارد و چند موضوع اصلی مقدم بر تجهیزات و تسلیحات در برابر تروریست ها و حامیان آنها صف كشیده اند. در حال حاضر تروریست ها از لحاظ نیرویی در وضعیت بسیار بدی قرار دارند. كشته شدن تعداد زیادی از آنها و تسلیم شدن بخش قابل توجه دیگر روحیه نیروهای اندك باقی مانده را آنچنان تضعیف كرده كه فقط به گریز از مهلكه و نجات خود می اندیشند و پای كسانی را هم كه احیاناً هوس پیوستن به آنها را دارند آنچنان سست كرده كه از هر صدنفر كه تحت القائات سلفی ها مایل به جنگ در برابر ارتش سوریه بودند حتی یك نفر هم به سختی پیدا می شود كه هنوز هم این هوس را داشته باشد. شعارها و تبلیغات گسترده رسانه های غربی- عربی هم دوای درد روحیه باختگی این تروریست ها نیست، زیرا آنها خود در صحنه نبرد حضور دارند و می دانند چه بر سر هم قطاران شان آمده است. مسئله بعدی نیز مربوط به خبری است كه روس ها منتشر كرده اند. بر اساس خبر اعلامی روس ها یكی از چهار گروه اصلی حامی جنگ و كشتار برای گفت وگوهای سیاسی یك طرح چهارماده ای آماده كرده اند كه تنها انتشار این خبر می تواند ضربه سنگینی به جبهه تروریست ها باشد. از آن گذشته، رفتار نابخردانه تركیه در پیوستن به گروه حامیان تروریست ها و ربودن گوی سبقت در نارو زدن به حكومت و ملت سوریه و تبدیل شدن به محور اصلی حمایت همه جانبه از تروریست ها، سبب متزلزل شدن وضعیت دولت تركیه و و سرباز كردن چالش های مختلف داخلی شده است تا آنجا كه گویی انعكاس برخی از رفتار خصمانه تركیه علیه سوریه در داخل تركیه مشاهده می شود. این پدیده كار را آنچنان بر مقامات تركیه سخت كرده است كه برخی از آنها احساس می كنند، تركیه در حال قربانی شدن در مسلخی است كه قرار بود سوریه را در آن سر ببرند. گویا قرار است بسیاری از اتفاقات به نفع سوریه رقم بخورد!