یک روزنامه آلمانی در مطلبی استیصال و درماندگی را وجه مشترک غرب در مسئله سوریه دانسته و همچنین با اشاره به تنشهای مرزی اخیر بین ترکیه و سوریه تصریح کرد که اردوغان درقبال این مسئله، اسیر استراتژیهای شخصی خود است.

روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در تحلیلی نوشت: تمام تلاشهای غرب برای اینکه به زعم خود صلح را در سوریه برقرار کنند تا به حال بی نتیجه بوده است.نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: استثنائا جامعه بین المللی دردرگیریهای سوریه یک وجه مشترک دارند و آن استیصال و درماندگی در حل بحران این کشور است.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد: در ابتدا غرب می خواست جنگهای شهروندی در سوریه را با پافشاریهای خود آرام کند و یک دینامیک سیاسی را ایجاد کند. از نظر این بلوک باید یک ترکیب فدرالی در سوریه تشکیل می شد که در آن گروههای مذهبی و بومی متفاوت جایگاه خود را می یافتند. اما این ترکیب همچنان به شکل یک رویا باقی ماند.

تصمیم دیگر غرب افزایش فشارها بر اسد و منزوی کردن وی بود تا شاید به این ترتیب خود را تنها احساس کند و به تبعید برود. اما این اقدام غرب هم نتیجه بخش نبود. روسیه و چین موافق این اقدامات غرب نبودند. آنها دلایل و انگیزه های متفاوتی داشتند. مسکو و پکن اعتقادی به آشتی احزاب درگیر در سوریه نداشتند.

اما راه سوم مد نظر غرب مداخله نظامی و جنگ از خارج، در صورت لزوم بدون موافقت سازمان ملل و در نظر گرفتن مبنای حقوق بشر بود. از آنجایی که مصوبه سازمان ملل پشت این تصمیم غرب نبود، اجرای آن هم موفقیتی به همراه نمی داشت.نویسنده در ادامه با اشاره به حمله خمپاره ای اخیر به ترکیه که از خاک سوریه شکل گرفت نوشت: هیچ کدام از متحدان ترکیه در ناتو علاقه ای به شرکت در یک ماجراجویی حساب نشده با آنکارا ندارند. اردوغان در مسئله سوریه اسیر استراتژیهای شخصی خود شده است. ناتو هم می تواند در بد مخمصه ای گرفتار شود. هر گونه مداخله نظامی ترکیه علیه سوریه ناتو را گرفتار انشقاق خواهد کرد.این روزنامه آلمانی در بخش دیگری از این مطلب تصریح کرد که ناتو نباید اجازه دهد که وارد یک جنگ تصادفی با سوریه شود.